ეკატერინე ბოჭორიძე
ეკატერინე ბოჭორიძე

ეკატერინე ბოჭორიძე დაიბადა 1976 წლის 5 ივნისს ქ. რუსთავში.

დაამთავრა ჟიული შარტავას სახელობის ქ. რუსთავის №4 საჯარო სკოლა.

1993 წელს ჩააბარა გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე.

1997 წელს მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სპეციალობაში ,,ბიო-სამედიცინო აპარატები და სისტემები“ (წარჩინებით).

2000 წელს მიენიჭა სამედიცინო ტექნიკის მაგისტრის ხარისხი (წარჩინებით).

2012 მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემებში (წარჩინებით).

2001 – 2012 წლებში მუშობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საზომი ტექნიკის ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის კათედრაზე.

2012 წელს მიიღო დოქტორის აკადემიური ხარისხი თემაზე "სიმპლექსზე გეგმების მახასიათებლების კვლევა კომპონენტების გაზომვათა განუსაზღვრელობის პირობებში".

2012 წლიდან დღემდე მუშაობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტში.

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ბოჭორიძე ავტორია: 1 მონოგრაფიის, 17 სტატიის (მათ შორის საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული 8 სტატიის), 3 დამხმარე სახელმძღვანელოსი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ექსპერიმენტის მათემატიკური დაგეგმვა
  • ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიები