მერაბი ფხოველიშვილი
მერაბი ფხოველიშვილი

ვარ სტუ ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინფორმატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. მაქვს 80-დე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია. ვარ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი(მეცნიერებათა კანდიდატი). ჩემი კვლევების დარგი არის(უკვე 40 წელია) ინფორმატიკა და მისი გამოყენება. 

სამეცნიერო ინტერესები
  • საინფორმაციო-ლოგიკური სისტემები
  • პროგრამების ვერიფიკაცია
  • ბლოკჩეინ ტექნილოგიები
  • პარალელური დაპროგრამების ალგორითმები
  • მიწისძვრის პროგნოზირება