სტუ-ს ელექტრონული სერვისები

სტუ-ს მთავარი გვერდი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მთავარი გვერდი

VICI - სტუდენტის გვერდი

სასწავლო პროცესების მართვის ელექტორნული სისტემა

VICI Admin - პედაგოგი

სასწავლო პროცესების მართვის ელექტორნული სისტემა

სასწავლო ცხრილები

2023-2024 სასწავლო წლის I სემესტრი

ელ.ფოსტა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელ.ფოსტა

E-Learning

სტუ-ს ელექტრონული სწავლების პორტალი

Testing

ტექნიკური უნივერსიტეტის ტესტირების ცენტრი

StudInfo

სტუ-ს სტუდენტების საინფორმაციო პორტალი

Institutes

სტუ-ს ინსტიტუტების სამეცნიერო პორტალი

Microsoft Azure

ლიცენზირებული პროგრამები უფასოდ სტუ-ის სტუდენტებისთვის

ბიბლიოთეკა

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

საგამომცემლო სახლი

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“

Erasmus+

საერთაშორისო მობილობა კრედიტების დაგროვებით

სასწავლო კურსები

სტუ-ის სასწავლო კურსების საინფორმაციო-საძიებო ბაზა

უფასო კურსები

სტუ-ის უფასო მოსამზადებელი კურსები აბიტურიენტებისთვის

Cisco-ს აკადემია

ცისკოს საერთაშორისო აკადემია ტექნიკურ უნივერსიტეტში