აკადემიური პერსონალის ძიება
საინფორმაციო-საძიებო ბაზა საშუალებას გაძლევთ მოიძიოთ ინფორმაცია აკადემიური პერსონალის შესახებ და დეტალურად გაეცნოთ მათ სამეცნიერო ინტერესებსა თუ ნაშრომებს, მათ პუბლიკაციებსა თუ პროექტებს, ტრენინგებსა თუ სხვა ტიპის ინფორმაციას. შეიყვანეთ და ამოირჩიეთ საძიებო ველები და მიიღეთ შესაბამისი შედეგები.