თეა თოდუა
თეა თოდუა
სამეცნიერო ინტერესები
  • ინტელექტუალური სისტემები
  • IoT