სამეცნიერო ინტერესები
  • ინტელექტუალური სისტემები
  • IoT