ეკატერინე გვარამია

ეკატერინე გვარამია დაიბადა 1973 წლის 18 ნოემბერს ქ. თბილისში

დაამთავრა ქ. თბილისის №62 საჯარო სკოლა.

1993 წელს ჩააბარა გამოცდები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე.

1997 წელს მიენიჭა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი სპეციალობაში ,,ბიო-სამედიცინო აპარატები და სისტემები“.

2003 წელს მიენიჭა ინფორმატიკის მეცნიერებათა მაგისტრი

2012 მიენიჭა ინჟინერიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი ხელსაწყოთმშენებლობა, ავტომატიზაციისა და მართვის სისტემებში.

2001 – 2012 წლებში მუშობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საზომი ტექნიკის ექსპერტიზისა და ხარისხის მენეჯმენტის კათედრაზე.

1990 წლიდან დღემდე ვმუშაობ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სხვადასხვა პოზიციაზე (სპეციალისტი, ტექნიკოსი, ინჟინერ-პროგრამისტი, ლაბორანტი, ასისტენტი, მასწავლებელი, ასისტენტ პროფესორი, ამჟამად ასოცირებული პროფესორი).

ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე გვარამია ავტორია: 2 მონოგრაფიის, 51 სტატიის (მათ შორის საზღვარგარეთ გამოქვეყნებული 8 სტატიის), 15 დამხმარე სახელმძღვანელოსი.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ექსპერიმენტის მათემატიკური დაგეგმვა
  • კომპიუტერის არქიტექტურა
  • კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა