ალექსანდრე ბენაშვილი

ალექსანდრე ბენაშვილი არის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოცდილი სპეციალისტი. მას აქვს ფართო გამოცდილება კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფის და ოპერაციული სისტემების სფეროში

სამეცნიერო ინტერესები
  • ასინქრონული ციფრული მოწყობილობები
  • კომპიუტერის აპარატურული უზრუნველყოფა
  • ოპერაციული სისტემები
  • კომპიუტერის არქიტექტურა