ვფიქრობ, რომ ვარ კეთისინდისიერი, მართალი, ინტელექტუალურად მომზადებული და საიმედო პიროვნება.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ზოგადად, კოპიუტერული სისტემები. მიმდინარე მომენტში-GRID და CLOUD გამოთვლითი სისტემები.