ელენე კამკამიძე
ელენე კამკამიძე
სამეცნიერო ინტერესები
  • საექსპერტო სისტემები
  • მოქნილი საწარმოო სისტემები
  • კომპიუტერული გრაფიკა