სამეცნიერო ინტერესები
  • პროგრამული პროდუქტების შექმნა
  • თეორიული და პრაქტიკული საქმიანობა პროგრამული პროდუქტების შესაქმნელად.