სამეცნიერო ინტერესები
  • კომპიუტერული ქსელები
  • ქსელის ვირტუალიზაცია
  • პროგრამირების ენა python
  • ვირტუალური მანქანები