გიორგი ბენაშვილი
გიორგი ბენაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • SCADA სისტემები
  • კომპიუტერული ქსელები
  • კომპიუტერების აპარატურული უზრუნველყოფა
  • სერვერები