ია ირემაძე
ია ირემაძე

ვარ საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. აგრეთვე ვმუშაობ იმავე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამასახურში - უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე. ამ პერიოდის მანძილზე ვუძღვებოდი სასწავლო კურსებს: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სისტემები და სიგნალები, კომპიუტერული გრაფიკა, გამოყენებითი კომპიუტერული გრაფიკა, სამგანზომილებიან კომპიუტერული გრაფიკა და მოდელირება, ადამიანურ კომპიუტერული ინტერაქვიაები, IT მეწარმეობა და სტანდარტები. აგრეთვე ვუძღვები პროფესიული განათლების რამდენიმე პროგრამაზე ინფორმაციული წიგნიერების მოდულს.