ვარ საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. აგრეთვე ვმუშაობ იმავე ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამასახურში -ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნვლყოფი სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობაზე. ამ პერიოდის მანძილზე ვუძღვებოდი სასწავლო კურსებს: ინფორმაციული ტექნოლოგიები, სისტემები და სიგნალები, კომპიუტერული გრაფიკა, გამოყენებითი კომპიუტერული გრაფიკა, სამგანზომილებიან კომპიუტერული გრაფიკა და მოდელირება, ადამიანურ კომპიუტერული ინტერაქვიაები, IT მეწარმეობა და სტანდარტები. აგრეთვე ვუძღვები პროფესიული განათლების რამდენიმე პროგრამაზე ინფორმაციული წიგნიერების მოდულს.