ჟუჟუნა გოგიაშვილი
ჟუჟუნა გოგიაშვილი


სამეცნიერო ინტერესები
  • კომპიუტერული სისტემები