ჟუჟუნა გოგიაშვილი
ჟუჟუნა გოგიაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • კომპიუტერული სისტემები