სიმონ ხოშტარია
სიმონ ხოშტარია
სამეცნიერო ინტერესები
  • მიკროპროცესორული სისტემები (ჩაშენებული სისტემები)
  • მართვის ერგატიული სისტემები
  • ციფრული სისტემების გამოყენება