მაგული ბედინეიშვილი
მაგული ბედინეიშვილი

ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. ასევე ვარ სტუ–ს სასწავლო პროცესის მართვის ელექტრონული სისტემების უზრუნველყოფის ჯგუფის პროგრამების არქიტექტორი.

ჩემი კვლევითი და საინჟინრო მიმართულებებია:

•          ბიომეტრიული ტექნოლოგიების ეფექტურობის კვლევა და მასზე დაფუძნებული დიდი ინფორმაციული სისტემების სინთეზი;

•          SCADA სისტემების ეფექტურობის კვლევა და ინტეგრაცია;

•          სასწავლო პროცესების მართვის ელექტრონული სისტემების კვლევა და პროექტირება;

•          მონაცემთა ბაზების პროექტირება.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ბიომეტრიული ტექნოლოგიები
  • განაწილებული კომპიუტერული სისტემები
  • ტექნოლოგიური პროცესების მონიტორინგი და მართვა