ფრიდონ ალშიბაია
სამეცნიერო ინტერესები
  • მათემატიკური ლოგიკა
  • ინტუიციონისტური ლოგიკა
  • მოდალური ლოგიკა
  • ჰეიტინგის ალგებრა