მერაბი ფხოველიშვილი
მერაბი ფხოველიშვილი

ვარ სტუ ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინფორმატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. მაქვს 80-დე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია. ვარ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი(მეცნიერებათა კანდიდატი). ჩემი კვლევების დარგი არის(უკვე 43 წელია) ინფორმატიკა და მისი გამოყენება. მაქვს პედაგოგიურ-სამეცნიერო მუსაობის 43 წლიანი გამოცდილება. ბოლო წლებში ლექციებს ვკითხულობი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ჩემი სამეცნიერო მიმართულებებია პარალელური პროგრამების ალგორითმები , პროგრამირების პარადიგმები, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები, და ოპტიმალური პროგნოზირება პარალელური მონაცემების გამოყენებით.

სამეცნიერო ინტერესები
  • საინფორმაციო-ლოგიკური სისტემები
  • პროგრამების ვერიფიკაცია
  • ბლოკჩეინ ტექნილოგიები
  • პარალელური დაპროგრამების ალგორითმები
  • მიწისძვრის პროგნოზირება
  • პროგნოზირება პარალელური მონაცემების გამოყენებით