მერაბი ფხოველიშვილი
მერაბი ფხოველიშვილი

ვარ სტუ ნ. მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ინფორმატიკის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. მაქვს 80-დე სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის 3 მონოგრაფია. ვარ ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი(მეცნიერებათა კანდიდატი). ჩემი კვლევების დარგი არის(უკვე 40 წელია) ინფორმატიკა და მისი გამოყენება. მაქვს პედაგოგიურ-სამეცნიერო მუსაობის 45 წლიანი გამოცდილება. ბოლო წლებში ლექციებს ვკითხულობ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. ჩემი სამეცნიერო მიმართულებებია პარალელური დაპროგრამება, პროგრამირების პარადიგმები, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიები და ოპტიმალური პროგნოზირება პარალელური მონაცემების გამოყენებით.

სამეცნიერო ინტერესები
  • საინფორმაციო-ლოგიკური სისტემები
  • პროგრამების ვერიფიკაცია
  • ბლოკჩეინ ტექნილოგიები
  • პარალელური დაპროგრამების ალგორითმები
  • მიწისძვრის პროგნოზირება
  • პროგნოზირება პარალელური მონაცემების გამოყენებით