ლია გაჩეჩილაძე
ლია გაჩეჩილაძე

ვარ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის კომპიუტერული ინჟინერიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი, აკადემიური დოქტორი.

სხვადასხვა დროს ვიყავი ოთხი პროექტის შემსრულებელი.

ჩემი სამეცნიერო კვლევების მიმართულებებია: 1. საინფორმაციო სისტემები; 2. ციფრული განათლება.

ვკითხულობ ლექციებს ქართულ და რუსულ ენებზე შემდეგ დისციპლინებში: 1. მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები; 2. მონაცემთა ბაზების დაპროექტება.

ვკითხულობ ლექციებს საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტში.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ჩემი სამეცნიერო ინტერესების სფეროა: 1. საინფორმაციო სისტემები, 2. ციფრული განათლება.