ამჟამად ვარ პაშა ბანკში მონაცემთა ბაზების პროგრამისტის პოზიციაზე და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორის თანამდბობაზე (ვკითხულობ ლექციებს პროგრამირებასა და პროექტების მართვის მიმართულებით). ვიყავი შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრის პროგრამული უზრუნველყოფის სამმართველოს წამყვანი პროგრამისტი და აგრეთვე პროექტების მენეჯერი. ვმუშაობდი აგრეთვე სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში მონაცემთა ბაზების ანალიტიკოსად. სწავლის პერიოდიდან ვიყავი საქართველოს ტექნიკურ უნვერსიტეტში არსებული ჯგუფის წევრი და მონაწილეობას ვიღებდი სხვადასხვა სამეცნიერო თუ კვლევით პროექტების შესრულებაში, დოქტორანტურის სწავლის პეროპდში ვიყავი შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის გამარჯვებული დოქტორანტი. 

სამეცნიერო ინტერესები
  • ბიომეტრია, მონაცემთა მეცნიერება