დავამთავრე ბაკალვრიატი და მაგისტრატურა ინფორმატიკის ფაკულტეტზე წითელ დიპლომზე. ამჟამად ვსწავლობ დოქტორანტურაში. ვმუშაობ უფროს პროგრამისტად. მაინტერესებს კვლევითი საქმიანობა ხელოვნური ინტელექტის და მაქნაური სწავლების სფეროში.თავისუფალ დროს მიყვარს ხატვა, ფოტოების გადაღება,ფილმების ყურება, კლასიკური მუსიკის მოსმენა.

სამეცნიერო ინტერესები
  • Machine Learning
  • Artificial Intelligence
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Speech Recognition