ჟუჟუნა ურჩუხიშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • ორგანული ქიმია
  • სპიროპირანები