სამეცნიერო ინტერესები
  • კვანტური გამოთვლები, კვანტური სისტემების მართვა