მაია ელიზბარაშვილი

დაბადების თარიღი და ადგილი 11.06.1970, თბილისი, საქართველო; განათლება:  1987-1992 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რადიოფიზიკა და ელექტრონიკა, სპეც. კვანტური რადიოფიზიკა; ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდიდატი – 2005 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; სამუშაო გამოცდილება: 2003 წლის დეკემბრიდან დღემდე მეცნიერ და უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის  ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტში; პუბლიკაციები: 17 სტატია რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალში; გამოცდილების სფერო: გასწვრივი გამოძახილი ბმულ სპინ-სისტემებში, სპინური რელაქსაცია არატიპიურ მეტალებში, ელექტრონული და ბირთვული დინამიკა დოპირებულ ლანთანუმის მანგანიტებში, სპინ ტრიპლეტური მდგომარეობების დინამიკა, ზეგამოსხივება. კომპიუტერული უნარები: საოფისე პროგრამები, Mathcad, Origin; ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), ინგლისური (საშუალოდ).

 


სამეცნიერო ინტერესები
  • გასწვრივი გამოძახილი ბმულ სპინ-სისტემებში, სპინური რელაქსაცია არატიპიურ მეტალებში, ელექტრონული და ბირთვული დინამიკა დოპირებულ ლანთანუმის მანგანიტებში, სპინ ტრიპლეტური მდგომარეობების დინამიკა.