რაფიელ თხინვალელი

ჩემი ინტერესების სფერო - ხელოვნური ინტელექტი- სწავლებადი სისტემიბი,, სახეთა ამოცნობის საკითხები, კერძიდ ექსპერიმეტები სახეთა ამოცნობის ამოცანების გადაჭრისას ჰოლოგრამების გამოყენება, სასარგებლო წიარისეულის ადგილმდებარეობის პროგნოზი სწავლებადი სასისტემების პრინციპების განოყენებით, ინტერესების სფერო იყო აგრეთვე ბაზალტისაგან მინაბოჭკოვანი ელემენტების მიღეაბა, ბოლო დროს ფოტოკატალიზი - მაღალი კატალიზური აქტივობის მქონე ელემენტების თვისებების კვლევა. იგეგმება ნეირონული, მრავალშრიანი პაეცეპტრონის ტიპის ქსელების შესაზლებლობათა დადგენა.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ხელოვნური ინტლექტი, ნეირონული ქსელები