სამეცნიერო ინტერესები
  • გამოთვლითი კონფორმული გეომეტრია, დიფერენციალური განტოლებები, კომპლექსური ანალიზი