ციციშვილი ელენე არის სპეციალისტი ნახევარგამტარების თეორიაში. არის მფლობელი ორი აკადემიური ხარისხის: მოსკოვის უნივერსიტეტის PhD და მეცნიერების დოტორის ხარისხის.

2000–2006 წლებში მუშაობდა ძირითად შემსრულებლად ფუნქციონალური ნანოსტრუქტურების ცენტრის პროგრამაში კარლსრუეს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში (გერმანია).

არის ავტორი ასზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის.


სამეცნიერო ინტერესები
  • დაბალი სიმეტრიის და დაქვეიტებული განზომილების ნახევრადგამტარულ სტრუქტურების თეორია.