ოლეგი გოგოლინი, იღებდა მონაწილეობას ნახევარგამტარებში ელექტრონულ–ხვრელულ სითხის აღმოჩენაში და კვლევაში. ამ ნაშრომებში მიღებული აქვს ლებედევის ფიზიკის ინსტიტუტის პირველი პრემია. სამეცნიერო ინტერესი მდგომარეობს დაქვეეთებული განზომილების მქონე ნახევარგამტარულ სტრუქტურების ოპტიკური და ტრანსპორტული თვისებების კვლევაში. პირველად მიღებულ ვერცხლის და სპილენძის ხალკოგენიდების ნანოსტრუქტურების გაზომილი პარამეტრები შეტანილია Landolt-Bernstein ენციკლოპედიაში.

სამეცნიერო ინტერესები
  • კონდენსირებული ნივთიერების თვისებები, ოპტიკური, რელაქსაციური და ტრანსპორტული პროცესები ნახევარგამტარულ სტრუქტურებში