რუსუდანი ჯანელიძე

რუსიკო ჯანელიძე, აკადემიური დოქტორი, მისი სამეცნიერო ინტერესები დაკავშირებულია ნახევრადგამტარული სტრუქტურების ელექტროფიზიკური თვისებების შესწავლასთან.

მის მიერ შემუშავებული იყო გერმანიუმის ნიტრიდის თხელი ფირების მიღების ტექნოლოგია. ამ ფირების საფუძველზე გალიუმის არსენიდზე წარმოქმნილი იყო თხელფენოვანი ტრანზისტორი, რომელსაც ახასიათებდა მაღალი რადიაციული მგრადობა. არის ავტორი მრავალი სამეცნიერო ნაშრომების და პატენტების, რომლის ნაწილი არის მიღებული საზღვარგარეთ.სამეცნიერო ინტერესები
  • თხელ ფენოვანი სტრუქტურების ტექნოლოგია