ვღებულობ მონაწილეობას ფოტომგრძნობიარე თხევადკრისტალურ კომპოზიციების დამუშავებაში, რომელთა ოპტიკური პარამეტრების მართვა ხდება სინათლის გამოსხივების ზამოქმედებით. ამ მასალების საფუძველზე ოპტიკური ეფექტების კვლევა შეადგენს ჩემი მოღვაწეობის ნაწილს და ასახულია გამოქვეყნებულ სტატიებში და საგრანტო პროექტებში.