სვეტლანა თავზარაშვილი

თხევად კრისტალების ოპტიკური თვისებების კვლევის განყოფილების შექმნის პირველივე დღიდან ვღებულობ აქტიურ მონაწილეობას კვლევებში. ამჟამად ჩემი მოღვაწეობის სფეროს წარმოადგენს ფოტომგრძნობიარე ქოლესტერული თხევადკრისტალური კომპოზიციების შექმნა, მათი ოპტიკური პარამეტრების ცვლილების კვლევა სხვადასხვა ზემოქმედების შედეგად. კვლევის შედეგები ასახულია გამოქვეყნებულ სტატიებში და საგრანტო პროექტებში