იუდჯინ ბლაგიძე, მეცნიერი თანამშრომელი, მუშაობს ოპტიკური ბოჭკოების მიღების ტექნოლოგიაში. ძირითად ინტერესს წარმოადგენს

პოლიმერული ბოჭკოების და მათ საფუძველზე ოპტიკური ელემენტების კონსტრუირება. ამ მიზნით ძირითადი გამოყენებული მასალა არის პოლისტიროლი, პოლიმეტილმეტაკრილატ და მათი სოპოლიმერები. ეს ოპტიკური ბოჭკოვანი ელემენტების კლასი გამოიყენება ობიექტების შიდა კავშირის სისტემებში.

სამეცნიერო ინტერესები
  • ბოჭკოვანი ელემენტების მიღების ტექნოლოგია