სამეცნიერო ინტერესები
  • ორგანული ქიმია
  • სპიროპირანები
  • ფიზიკური ქიმია