სამეცნიერო ინტერესები
  • კერამიკა
  • ქიმიური ტექნოლოგია
  • ნანო კომპოზიტების მიღება