სამეცნიერო ინტერესები
  • ნანოტექნოლოგია
  • მასალათმცოდნეობა