სამეცნიერო ინტერესები
  • თხევადი კრისტალები
  • ნანო ნაწილაკები
  • პოლიმერები
  • პროსტატის კიბო
  • ოპტიკა
  • სპექტრალური ანალიზი