ზეინაბ შიოლაშვილი
სამეცნიერო ინტერესები
  • ნანოტექნოლოგია, ნანოსტრუქტურები